Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 21 juni, 2021 - 05:45Uppdaterad: måndag, 21 juni, 2021 - 07:15
  • Coronapandemin har orsakat ÅHS stora kostnader. Arkivfoto: Ida Jansson.

ÅHS begär mer pengar på grund av covid-19

Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, begär en tilläggsbudget om 3,6 miljoner euro.

Detta beslutades under fredagens styrelsemöte.

Anledningen är att kostnaderna kopplade till covid-19 för 2021 förväntas bli omkring 5,4 miljoner euro. Bortsett från kostnaderna covid-19 medfört beräknas ÅHS ha ett överskott på 1,4 miljoner för 2021.

Av de begärda pengarna grundar sig 1,4 miljoner euro på personalkostnader och 2,2 miljoner euro på materialkostnader. Man motiverar detta med att det behövs extra personal för fortsatt provtagning, smittspårning, laboratoriematerial för provtagning, vaccinering och akutens delade arbetsfält.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »