Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 20 oktober, 2021 - 15:14Uppdaterad: onsdag, 20 oktober, 2021 - 17:01

Ägargrupp vill att Birka kryssar igen

Rederi Ab Eckerö bör genomgå en nyemission. Det menar en grupp aktieägare som tillsammans äger mer än 10 procent av bolagets aktier.
 

Gruppen, bestående av Baltic Group, W.J. Dahlman, Oy Erihold Ab och Ab Notberg menar att nyemissionen skulle medföra ett kapitaltillskott om minst 15 och maximalt cirka 30 miljoner euro, vilket skulle säkerställa rederiets fortsatta verksamhet och skapa förutsättningar för att gå stärkta ur pandemin.

I ett pressmeddelande skriver gruppen att obligationslånet på 62 miljoner ensamt för sig är en riskabel väg som på sikt väsentligen kan försämra verksamhetsförutsättningarna.
- Om rederiet inte klarar av villkoren kan lånet förfalla till omedelbar betalning. Två av rederiets mest inkomstbringande fartyg utgör pant för lånet. Utan dessa finns ingen trafik, lyder pressmeddelandet.

- Vår förhoppning är att Rederiet genom en lyckad emission till och med skulle erhålla en sådan ekonomisk stabilitet att man kunde utreda en möjlig sysselsättning för Birka Stockholm i stället för att tvingas sälja henne till ett pris som kan understiga bokfört värde, skriver gruppens representant.

Förslaget ska behandlas på en extrainsatt bolagsstämma.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »