Publicerad: fredag, 13 december, 2019 - 08:18Uppdaterad: fredag, 13 december, 2019 - 17:29
  • Joakim Söderberg, dataskyddsinspektionen.

Åda uppfyller inte sina åtaganden

Åda Ab uppfyller inte sina åtaganden när det gäller avtal om dataskyddsombud.

Bland annat samtliga kommuner, utom Kökar, har beställt dataskyddsombudstjänster av Åda och när avtalen tecknades var det tre personer som planerades arbeta som dataskyddsombud. Idag finns det bara två personer som utför tjänsten och det är för lite anser Datainspektionens myndighetschef Joakim Söderberg. Det ska vara 2,5 årsarbetstider plus cirka 40 timmar per månad enligt de avtal dom tecknat.

DI rekommenderar att de som tecknat avtal med Åda kräver att Åda har tillräckligt med personal för de tjänster de säljer. Eller så ska de personuppgiftsansvariga som tecknat avtal med Åda säga upp avtalet eftersom Åda Ab inte uppfyller sina åtaganden i dagsläget.