Publicerad: torsdag, 13 december, 2018 - 05:52
  • Stephan Toivonen är ordförande i föreningen Åländsk demokrati. Arkivfoto: Eva Ringbom-Fonsell

ÅD är nu en registrerad förening

Åländsk demokrati är nu en registrerad förening. Det skriver föreningens nyvalde ordförande Stephan Toivonen i ett pressmeddelande.

 I tisdags grundades föreningen och man valde också Johan Boman till viceordförande. I arbetsordnigen står att endast den person som vid senaste lagtingsval fick mest röster är valbar till ordförande, och om denna avsäger går möjligheten till den med näst mest röster.

-Syftet är att ordföranden och viceordföranden skall väljas direkt av väljarna i samband med ordinarie lagtingsval, skriver Toivonen i pressmeddelandet.
Man diskuterade även ett eventuellt deltagande i riksdagsvalet och ett förslag till åländsk biståndspolitik. Man ämnar också föreslå att Åland inom ramen för budgeten 2019 ska understöda nobelpristagare Mukweges Panzi-sjukhus i Kongo.