Publicerad: fredag, 13 december, 2019 - 06:18Uppdaterad: fredag, 13 december, 2019 - 17:33
  • Joakim Blom vill ha förändring inom ÅCA. Foto: Fredrik Rosenqvist.

ÅCA ska bli mer inriktat på försäljning

Enligt ÅCA:s nytillträdde vd Joakim Blom har andelslaget varit för fokuserat på att lansera nya produkter och inte lagt tillräckligt stor kraft på försäljning, något som kan vara en delförklaring till ÅCA:s svaga resultat de senaste åren. Nu vill Joakim Blom få till en kulturförändring inom ÅCA.

– När jag kom hit kunde jag uppfatta att man var väldigt produktionscentrerad och här vill jag få till en förändring där man i stället blir mer försäljningscentrerad.

Joakim Blom tillträdde som vd för ÅCA i augusti efter att Johannes Snellman sade upp sig i början av 2019.

– Fjolåret var väldigt utmanande och det företag jag kom till i augusti hade haft en utmanande vår. Så det behöver bli en resultatförbättring. Och jag tycker också att vi redan i dag märker av en viss förbättring, säger Joakim Blom.