Publicerad: tisdag, 7 april, 2020 - 13:50Uppdaterad: tisdag, 7 april, 2020 - 13:50

ÅCA samarbetsförhandlar och permitterar

Ålands centralandelslag, ÅCA, kallar till samarbetsförhandlingar. Det skriver andelslaget i ett pressmeddelande.

Man varslar i dag om fem uppsägningar som en följd av den svaga försäljningsutvecklingen och den försämrade lönsamheten som varit en trend under de senaste åren.

-För att säkra den framtida verksamheten behöver andelslaget ställa om och göra kraftiga åtgärder för att få ekonomin i balans. Andelslaget överväger att av produktions- och ekonomiska orsaker minska antalet anställda inom bageri, personalkök, sälj och produktion, skriver vd Joakim Blom.

ÅCA har dessutom varslat om permitteringar motsvarande sju heltidstjänster som en följd av den förändrade orderingången på grund av de restriktioner som vidtagits i samband med coronapandemin.

-Till följd av pandemin har försäljningen till storkök minskat kraftigt. Inom kategorin storkök som för mejeriets del uppgått till en fjärdedel av omsättningen finns bland annat restauranger, skolor och daghem samt fartyg. Utöver det ser utsikterna dystra ut inför sommarmånaderna på grund av den troliga minskningen av turism, skriver Joakim Blom.

Man hoppas att genom omorganisering, semesterarrangemang och arbetstidsförkortningsarrangemang minimera följderna för personalen.