Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 14 januari, 2022 - 10:40Uppdaterad: fredag, 14 januari, 2022 - 12:20
  • Åbo ändrar sin coronastrategi efter att smittan ökat senaste tiden. Foto: Pixabay.

Åbo ändrar sin coronastrategi

Åbo ändrar sin coronastrategi i och med att antalet smittfall ökat den senaste tiden och förväntas fortsätta öka kraftigt.

När Åbo stad höll presskonferens på torsdagen sade smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi att det inte längre går att bedriva en effektiv smittspårning då så många insjuknar, det enligt Åbo underrättelser.

Tidningen skriver att smittspårningen nu helt koncentreras på riskgrupper och personer som arbetar inom social- och hälsovården.

Åbo ändrar också sina karantänsregler. Exponerade och smittade ska hålla sig hemma i minst fem dagar istället för tio som tidigare. Personer med lindriga symptom eller vuxna och barn med god grundhälsa behöver inte heller göra officiella PCR-test i Åbo om de misstänker smitta. Istället kan de göra självtest och förhålla sig till det som om det vore ett laboratorietest ifall det är postitivt, skriver Åbo underrättelser.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »