Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 12 augusti, 2022 - 06:24Uppdaterad: fredag, 12 augusti, 2022 - 07:23
  • Det var ovanligt varmt i vattnet i månadsskiftet juni-juli.

ÅA: Värmerekord i åländska vatten i juni

I juni i år uppmättes den hittills intensivaste marina värmeböljan på Åland. Det rapporterar Åbo akademi, som tittat på 17 år av data från Husö biologiska station.

Värmeböljan varade i nio dagar från slutet av juni till juli, och dess medelintensitet var 4,9 grader över normal medeltemperatur medan den maximala intensiteten var 6,4 grader över det normala. Dessutom sattes i år ett nytt värmerekord för mätstationen, där temperaturen steg till 27,65 grader.

Också andra långtidsmätningar gjorda på Åland visar på en generellt stigande trend i vattentemperaturerna. 2018 och 2020 hade flest marina värmeböljor sedan mätningarna inleddes, och 2021 var året med den längsta sammanhängande värmeböljan.
- Stiger temperaturen för mycket under en längre tid, till exempel en vecka, dör många bottendjur. Detta gör att bottensedimenten inte längre syresätts lika effektivt, något som leder till att syrebrist uppstår, varpå fosfor som funnits bunden i sedimenten läcker ut i vattnet, och det bidrar till övergödning med bland annat ökade algblomningar som följd, säger Tony Cederberg, amanuens vid Husö biologiska station.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »