Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 4 september, 2023 - 15:05Uppdaterad: måndag, 4 september, 2023 - 15:05

915 personer flyttade till Åland ifjol – tillsammans talar de 40 olika språk

915 personer flyttade till Åland ifjol, 805 personer flyttade från landskapet och nästan 3 000 personer flyttade inom Åland, enligt Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.  

Tre av fyra inflyttare var under 40 år, men ett flyttningsöverskott rådde för invånare under 15 år och över 30 år. En dryg femtedel av de inflyttade var återflyttare, alltså personer som är födda på Åland men som bott någonstans för en kortare eller längre tid. Antalet var lägre jämfört med de senaste åren dessförinnan. Av dem som flyttade från Åland var en majoritet, tre femtedelar, personer som inte är födda på Åland.   

De flesta som flyttade till Åland kom från Sverige eller Finland och har svenska som modersmål. 320 av inflyttarna har ett annat modersmål, totalt fanns 40 språk representerade.  

Mariehamn och Jomala var de kommuner som lockade flest. Av Ålands totala inflyttade valde över hälften att bosätta sig i Mariehamn, medan fyra av dem som flyttade till Jomala kom från någon annan åländsk kommun.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »