Publicerad: måndag, 6 juli, 2020 - 14:34Uppdaterad: måndag, 6 juli, 2020 - 17:36
  • Hotell- och restaurangbranschen var en av de fyra branscher som stod för majoriteten av praktikplatserna. Foto: Hans Persson-Bru, ÅRTV

400 av 700 sökande fick sommarpraktik

De sommarpraktikplatser som erbjöds till personer födda mellan 1996 och 2004 i början av sommaren är nu tillsatta.

De branscher som flest fick praktik inom var hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln, företagstjänster och personliga tjänster. Dessa branscher stod för omkring två tredjedelar av sommarpraktikplatserna.

Sammanlagt 400 praktikplatser fanns att söka och det var över 700 personer som sökte, vilket innebär att drygt 40 procent av de som sökte inte fick någon praktikplats.

Lite drygt hälften, 53 procent, av de som fick plats var män och gällande åldersfördelningen är majoriteten födda mellan åren 2002 och 2004.

Det är Ålands Näringsliv och landskapregeringen som arrangerar projektet. De 400 praktikplatserna motsvarar, enligt Ålands Näringslivs hemsida, 2,7 procent av den åländska sysselsättningen.