Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 24 april, 2024 - 05:53Uppdaterad: onsdag, 24 april, 2024 - 14:11

30 dagsböter för djurskyddsbrott

Den kvinna som nyligen åtalades i Ålands tingsrätt för djurskyddsbrott döms för vissa delar av åtalet som skyldig. 

Enligt åtalet ska kvinnan under hösten 2022 ha låtit hornen på en bagge växa så att det ena hornet skavt mot fårets hud och orsakat ett trycksår och det andra hornet legat så nära fårets öga att det troligtvis orsakat plåga för fåret vid tuggrörelser. Kvinnan ska ha låtit en person som inte är utbildad veterinär såga av baggens ena horn vilket har orsakat baggen smärta då sågandet öppnat upp levande vävnad.

Tingsrätten anser att kvinnan borde ha utövat extra tillsyn över baggen och att hon av grov oaktsamhet genom bristfällig skötsel utsatt djuret för onödig smärta. Lidande eller plåga har inte visats, skriver tingsrätten i domen. 

Tingsrätten förkastar gärningsbeskrivningen vad gäller att baggens andra horn orsakat plåga för djuret i samband med tuggrörelser. Påståendet anses för vagt för att tillräknas. Också slutsatserna kring att sågningen av baggens ena horn öppnat upp levande vävnad anses för vaga. Åklagaren yrkade på villkorligt fängelse för kvinnan i fyra månader samt 30 dagsböter. Tingsrätten dömer kvinnan till 30 dagsböter på totalt 1 050 euro. Hon ska också betala brottsofferavgift på 80 euro. Domen har inte vunnit laga kraft. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »