Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 25 mars, 2021 - 06:05Uppdaterad: torsdag, 25 mars, 2021 - 09:31
  • Rederierna får miljonstöd för att kunna fortsätta trygga försörjningsberedskapen. Foto Malin Henriksson

23 miljoner i stöd till rederierna

Det är nu klart med 23 miljoner euro mer i stöd till sjöfarten för att trygga försörjningsberedskapen mellan Finland och utlandet samt mellan Åland och Sverige samt Åland och fasta Finland fram till den 30 juni.

-Senast då hoppas vi att läget, med vaccinernas hjälp, blivit ett helt annat så att trafiken kan börja få lite mer normala verksamhetsförutsättningar igen, skriver Mats Löfström i ett facebookinlägg.

Det här stödet möjliggör för Traficom att fortsätta upphandla trafik på vissa rutter för att säkra försörjningsberedskapen och att nödvändiga person- och godstransporter hela tiden kommer fram.

-Detta behövs eftersom inte bara Åland är en ö. Gällande transporter är också Finland det. 90 % av utrikeshandeln går med fartyg. Mycket livsmedel och läkemedel går dagligen på färjornas bildäck, skriver Mats Löfström.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »