Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 8 juni, 2022 - 08:25Uppdaterad: onsdag, 28 september, 2022 - 09:31

2021 var ett ganska bra år för Högskolan på Åland

2021 var ett ganska bra år för Högskolan på Åland, trots pandemin. Det anser rektor Johanna Mattila.

- Verksamhetsberättelsen visar att vi utexaminerade 71 studerande under 2021, vilket är en ökning jämfört med de senaste åren, säger Johanna Mattila.

Högskolan på Åland fick ett nytt utbildningsavtal för åren 2021-2023, vars centrala mål bland annat är utveckling av pedagogiken och utbildningarna samt utveckling och förstärkning av högskolans forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.
- Där ingår också utveckling av högskolans styr- och ledningssystem inför den planerade bolagiseringen av högskolan, säger Johanna Mattila.

Under 2021 initierade Öppna högskolan en ny uppdragsutbildning i kognitiv svikt, som vänder sig till personal som jobbar inom vården och socialtjänsten.

Verksamhetsberättelsen för Högskolan på Åland ska ännu godkännas av styrelsen, vilket beräknas ske den 10 juni.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »