• Människor på flykt från Syrien. Arkivfoto UNHCR.
Publicerad: fredag, 12 januari, 2018 - 11:48, uppdaterad: fredag, 12 januari, 2018 - 15:14

20-25 flyktingar till Åland i år

Preliminärt ser det ut som att Åland får ta emot 20-25 flyktingar i år.

 Jomala kommunfullmäktige ska på tisdag diskutera mottagning av kvotflyktingar under 2018, och i beredningen av ärendet framgår det att migrationschefen Kalle Myllymäki vid NTM-centralen informerat om att Finland i år sannolikt tar emot färre kvotflyktingar än man gjort de två senaste åren. Orsaken är att antalet asylansökningar minskat kraftigt och samtidigt har många kommuner anmält intresse för att ta emot flyktingar. Troligtvis betyder det att alla kommuner som anmält sig till NTM som mottagningskommuner inte får ta emot flyktingar.

Av de 20-25 flyktingar som troligen kommer till Åland i år är 15 på väg till Mariehamns stad. Lemland och Finström är beredda att ta emot en till två familjer var, och förslaget från kommunstyrelsen är att Jomala tar emot en familj på fyra till fem personer detta år.

Fler Nyheter

Ny hamn-vd kan dröja till nästa år

Det kan dröja ända till början av nästa år innan hamnbolaget får en ny vd. Det säger bolagets styrelseordförande, Roger Jansson.

"Graverande med så stora belopp"

Stadsdirektör Barbara Heinonen intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell
-Beloppen är stora och det hela har pågått under en lång tid och det är graverande. Men jag vill diskutera ärendet med stadsstyrelsen först. Så kommenterar stadsdirektör Barbara Heinonen den kritik som riktas mot förre hamnchefen Leif Ahlqvist i en specialrevisionsrapport som beställts av staden.

Svensk text krävs av ministerium

Landskapsregeringen kräver en komplett översättning av en proposition till riksdagen som regeringen i Helsingfors begärt yttrande om. Ärendet gäller förslag till lag om elektronisk fakturering och finansministeriet har endast sänt en översättning av sammanfattningen av propositionens huvudsakliga innehåll.

Lemland-Lumparland avvaktande om samgång

Kommunstyrelsen i Lemland vill avvakta med utredningen om en sammanslagning med Lumparland.

Helikopterbolag söker näringsrätt

Helikopterbolaget Babcock Scandinavian Air Ambulace Ab har nu lämnat in en näringsrättsansökan till landskapsregeringen.

Åtalades för grov ovarsamhet i sjötrafik

Eva Ringbom-Fonsell rapporterar
En man åtalades i tingsrätten i dag för grov ovarsamhet i sjötrafik. Mannen hade enligt åtalet i juni 2017 brustit i försiktighet och orsakat fara för fyra dykare då han anlände med sin båt till ett vrak i åländskt vatten.

Revisorskritik mot hamnchef

- Överväg behovet av en polisanmälan för att utreda möjligt tjänstebrott eller annat brott. Den rekommendationen ges i en specialrevision som Mariehamns stad beställt efter att det i våras framgick att hamnchefen direktupphandlat tjänster av sin sons elföretag.

ÅAB:s tredje kvartal sämre än fjolårets

Ålandsbankens vd Peter Wiklöf ger sin syn på delårsrapporten:
Ålandsbankens rörelseresultat för perioden juli-september 2018 landade på sju miljoner euro. Det är en minskning med tre procent jämfört med tredje kvartalet ifjol då rörelseresultatet var 7,2 miljoner euro.

Dyr räkning för uppsägningstvist

35.000 euro i ersättning för landskapsregeringens rättegångskostander! Det ska en man betala efter att hans krav på ersättning för felaktig uppsägning förkastats av tingsrätten.