Publicerad: torsdag, 8 november, 2018 - 06:29
  • Arkivfoto: Owe Sjöblom

19 procents skatt klubbades i Vårdö

Inkomstskatten i Vårdö förblir 19 procent nästa år. Kommunfullmäktige bestämde detta på sitt möte i tisdags.

Vad gäller den allmänna fastighetsskatten så föreslog fullmäktigeledamot Kaj-Gunnar Sjölund att den borde sänkas från 0,15 procent till 0. Hans förslag fick inget understöd utan fullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag som innebar att den allmänna fastighetsskatten nästa år blir 0,10 procent. Övriga fastighetsskattesatser slogs fast på samma nivåer som i år.

Fullmäktige fick också ta en titt på förslaget till budget för nästa år. Förslaget antecknades bara för kännedom varpå det skickades tillbaka till kommunstyrelsen som ska jobba vidare med det. I samband med återremissen uppmanade fullmäktige också kommunstyrelsen att skyndsamt utreda om det finns en möjlighet att utöka tomt- eller lägenhetsbeståndet i kommunen.