Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 6 juni, 2022 - 05:54Uppdaterad: måndag, 6 juni, 2022 - 06:38
  • Ansökningstiden för stadsarkitekt och stadsmiljöchef har gått ut.

19 ansökningar till topptjänster

När ansökningstiden för stadsarkitekt och stadsmiljöchef i Mariehamn hade gått ut fanns det totalt 19 sökande till de två tjänsterna.

Det är tolv personer som sökt tjänsten som Sirkka Wegelius efterträdare. Av dem är Daniel Andersson bosatt på Åland och Jan Rosenlöf från Klagshamn, födda på Åland. De övriga sökande kommer från riket, Sverige och Turkiet.

Sju personer har sökt tjänsten som stadsmiljöchef. Det är stadens nuvarande miljösamordnare Ulf Simolin, Jan Rosenlöf, Camilla Nyroos, Lena Fridlund, en person som vill vara anonym från Mariehamn och Ida Mann, född på Åland men boende i Stockholm. Dessutom har ytterligare en person från Sverige sökt tjänsten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »