Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 23 april, 2010 - 17:04Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

1,2 milj till asfalt i tilläggsbudgeten

I dag presenterade landskapsregeringen den första tilläggsbudgeten för i år. Det enskilt största tilläggsanslaget är på 1,2 miljoner euro för att ta hand om de omstridda asfaltshögarna. Asfalten ska sorteras och sedan ska tjärasfalten transporteras bort från Åland för omhändertagande. I tilläggsbudgeten finns också en redogörelse för hur affären med Skarven har skötts, och i den redogörs för de brister som har varit och är kända sedan tidigare. Landskapsregeringen räknar med att en andra tilläggsbudget presenteras under hösten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »