Publicerad: fredag, 10 maj, 2019 - 12:01

Vilka styr EU?

Parlamentet

 • 751 ledamöter från 28 länder
 • Representerar 510 miljoner människor
 • Finland har 13 ledamöter. (Platserna fördelas efter landets folkmängd.)
 • Ledamöterna väljs av EU-medborgarna.
 • Parlamentet är indelat i nio politiska block grupperade från vänster till höger enligt politik. Största gruppen i det nuvarande parlamentet är EPP där bland annat Samlingspartiets och Kristdemokraternas ledamöter sitter.

Kommissionen

 • Företräder hela EU, inte enskilda länder.
 • Utses vart femte år
 • 20 kommissionärer, en från varje EU-land. Deras uppgift är att godkänna lagar som ska gälla i EU.
 • De kontrollerar att gällande EU-lagar följs

Ministerrådet

 • Består av ministrarna från alla EU-länder.
 • Kallas också Europeiska unionens råd.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »