Publicerad: fredag, 10 maj, 2019 - 12:01

Vilka styr EU?

Parlamentet

 • 751 ledamöter från 28 länder
 • Representerar 510 miljoner människor
 • Finland har 13 ledamöter. (Platserna fördelas efter landets folkmängd.)
 • Ledamöterna väljs av EU-medborgarna.
 • Parlamentet är indelat i nio politiska block grupperade från vänster till höger enligt politik. Största gruppen i det nuvarande parlamentet är EPP där bland annat Samlingspartiets och Kristdemokraternas ledamöter sitter.

Kommissionen

 • Företräder hela EU, inte enskilda länder.
 • Utses vart femte år
 • 20 kommissionärer, en från varje EU-land. Deras uppgift är att godkänna lagar som ska gälla i EU.
 • De kontrollerar att gällande EU-lagar följs

Ministerrådet

 • Består av ministrarna från alla EU-länder.
 • Kallas också Europeiska unionens råd.