Publicerad: fredag, 10 maj, 2019 - 11:56

Vem kan kandidera?

  • Alla röstberättigade myndiga finska medborgare samt medborgare i andra EU-länder som inte förlorat sin rösträtt och som anmält sig till Finlands rösträttsregister.
  • Kandidater får ställas upp av partier som införts i partiregistret och av valmansföreningar som bildats av röstberättigade.