Publicerad: tisdag, 10 september, 2019 - 09:00Uppdaterad: torsdag, 12 september, 2019 - 09:22

Valskolan - Hur ställer man upp i val?

På tisdagar fram till valet kan ni lyssna på programmet Valskolan.

I programmet Valskolan får vi veta mera om varför vi har val på Åland, hur det går till när man röstar och mycket mer. Häng med!

Rättelse: Tidigare angavs felaktiga uppgifter om jämställdhetsbonusen i inslaget. Denna del är nu bortklippt. Det korrekta är att "Jämställdhetsbonusen delas mellan de aktörer som hade en jämn könsfördelning bland sina kandidater i det senaste lagtingsvalet. Med en jämn könsfördelning menas lika många kandidater av vartdera könet, eller en differens om högst en ifall antalet kandidater är udda".