Publicerad: fredag, 10 maj, 2019 - 12:01

Vad är EU?

  • Består av 28 medlemsländer som samarbetar kring bland annat handels, bistånds-, miljö- och socialpolitik.
  • Föregångaren var kol- och stålunionen på 1950-talet, då man ville stärka gemenskapen i Europa efter andra världskriget så att inga fler stora krig skulle bryta ut.