Publicerad: fredag, 10 maj, 2019 - 11:55

Hur arbetar EU?

EU-kommissionen föreslår lagar.

  • Europaparlamentet och ministerrådet diskuterar förslagen och säger ja eller nej till lagarna.
  • Om de säger ja till en ny EU-lag måste alla EU-länder göra så att lagen följs.

Det finns också två andra viktiga EU-institutioner:

  • EU-domstolen ser till att alla följer EU:s lagar på samma sätt.
  • Revisionsrätten kontrollerar att EU använder sina pengar på rätt sätt.