Publicerad: fredag, 10 maj, 2019 - 11:55

Hur arbetar EU?

EU-kommissionen föreslår lagar.

  • Europaparlamentet och ministerrådet diskuterar förslagen och säger ja eller nej till lagarna.
  • Om de säger ja till en ny EU-lag måste alla EU-länder göra så att lagen följs.

Det finns också två andra viktiga EU-institutioner:

  • EU-domstolen ser till att alla följer EU:s lagar på samma sätt.
  • Revisionsrätten kontrollerar att EU använder sina pengar på rätt sätt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »