Publicerad: torsdag, 18 maj, 2017 - 11:37Uppdaterad: torsdag, 18 maj, 2017 - 11:40
  • Anne Lindholm, Ulrika Lindén och Agneta Finckenberg-Eriksson, foto Nina Smeds.
  • Sanfrid Sjövall, foto Nina Smeds
  • Thea Söderholm testar parcykel med Vendela Sjöberg, foto Nina Smeds.

Trobergshemmet öppnade sina dörrar

I går hade Trobergshemmet öppet hus i kombination med en informationsmässa för Mariehamns pensionärer. Där kunde pensionärerna bekanta sig med både dagverksamhet och andra föreningar och även försäljare som riktade sig till pensionärers behov.

Ålands radio träffade Anne LIndholm, Ulrika Lindén och Agneta Finckenberg-Eriksson som bjöd in till öppet hus på Trobergshemmet.