Publicerad: onsdag, 6 september, 2017 - 15:10Uppdaterad: onsdag, 6 september, 2017 - 15:12
  • Björn Gustbée, Patrik Bertelin, Carina Aaltonen, Mona Gustbée och Sven Olof Lindqvist vid reningsdammen

Storängsdikets reningsdamm växer fram

Arbetet med att förverkliga reningsdammen i Jomalavik har inletts. Grävarna är nu tillbaka på jobb efter semestrarna och den finaste blåleran grävs nu undan för att ge plats åt reningsdammen.

Det är många som är involverade i den kommande reningsdammen som nu växer fram vid Storängsdiket vid Jomalavik. Landskapets fastighetsverk arrenderar ut marken till föreningen Rädda Lumparn som är huvudman för projektet och även Storängsdikets dikeslag är med på tåget. Projektet är beviljat Leader-medel och målet med dammen är att stoppa kväve och fosfor från att rinna ut i Jomalaviken. Dammen är planerad enligt principer om hur landskapet ser ut och ska fungera på lång sikt förklarar Rädda Lumparns vice ordförande Carina Aaltonen.

Patrik Bertelin är medlem i Storängsdikets dikeslags styrelse och berättar att tillrinningsområdet till dammen är stort och att han som jordbrukare hoppas att dammen ska få de näringsämnen som finns i det rinnande vattnet att stanna i jorden. Björn och Mona Gustbée har sommarstuga en bit från dammen och har reagerat på en försämring av vattenkvaliteten i Jomalavik. Deras förhoppning är att reningsdammen ska bidra till bättre vattenkvalitet i framtiden.