Publicerad: måndag, 25 september, 2017 - 12:40Uppdaterad: måndag, 25 september, 2017 - 12:40

Skolorna vill ha fler medfostrare

Folkhälsan på Åland vill ha fler såkallade medfostrare då detta nu är något som skolorna efterfrågar.

Joakim Svensson från Folkhälsan berättar att projektet med medfostrare sträcker sig ända från dagis och genom hela grundskolan.  

- Man kan bli tillexempel mormor på dagis eller kanske skolfarfar, många barn ingen mor- eller -farförälder och får då i skolan träffa en äldre person som kan dela med sig av sina erfarenheter.

Joakim Svensson berättar att Folkhälsan nu söker fler medfostrare eftersom flera skolor frågar efter sådana.