Publicerad: onsdag, 8 februari, 2017 - 12:43
  • Skolhälsovårdare Christina Cederhvarf Foto Nina Smeds
  • Pojkarnas telefon Foto Nina Smeds

Nu finns samtalsjour på svenska för pojkar

Från och med årsskiftet finns Pojkarnas telefon på svenska. Det är en samtalsjour för pojkar och unga män up till 20 år.

Servicen har funnits på finska i flera år, men nu har man alltså utökat det till svenskspråkiga pojkar.

Skolhälsovårdare Christina Cederhvarf berättar säger att samtalsjouren behövs.