Publicerad: tisdag, 28 februari, 2017 - 13:16
  • fr v Håkan Linden, Kai Söderlund och en frusen Kjell Brändström, foto Felix Qvarnström.
  • Nu är ombyggnaden av Ålandsvägen igång, foto Felix Qvarnström.

Nu är ombyggnaden av Ålandsvägen igång.

Sen en tid tillbaka har vissa av de angränsande gatorna till Ålandsvägen redan varit avstängda periodvis, vilket ingår i det förberedande arbetet. Detta på grund av att staden måste genomföra vatten- och avloppssanering innan själva bygget kan påbörjas.

Den 20 mars börjar fas ett av den stora ombyggnaden av ålandsvägen säger infrastrukturchef Kai Söderlund och projekchef Håkan Lindén vid  Mariehamns stads tekniska verk.