Publicerad: tisdag, 25 april, 2017 - 13:36
  • Jacob Mangwana Haagendahl vill sprida åländsk och nordisk musik. Foto Tua Åström ÅRTV

Nipå playlist ska sprida nordisk och åländsk musik

På musikwebbtjänsten Spotify finns numera en spellista som heter Nipå playlist. Med hjälp av den ska nordisk och även åländsk musik nå ut till en större publik.

Nipås direktör Jacob Mangwana Haagendahl säger att personalen på Nipå har valt ut musiken och listan uppdateras varje månad.

För att musiken ska hamna på listan behöver den vara professionellt producerad eftersom Spotify har sådana krav på musiken.

Jacob Mangwana Haagendahl ser gärna att man genom samarbete med exempelvis landskapet och Ålands radio kan lära ut musikproduktion som ökar chanserna för åländska artister att komma med på Spotifylistan.