Publicerad: onsdag, 1 februari, 2017 - 13:24Uppdaterad: onsdag, 1 februari, 2017 - 13:28
  • Folke Engblom, foto Kjell Brändström ÅRTV.

Likboden på Norrgårds.

Totalt cirka trettontusen euro varav tiotusen i Leaderpengar, det ska täcka restaurerings kostnaderna berättar Folke Engblom.

Folke Engblom som är en av medlemmarna i "släktföreningen" Norrgårds berättar att man varit i kontakt med Museibyrån och fått rekomendationer i hur man bör gå till väga i restaureringsarbetet, till exempel ska taket repareras och tegelpannorna ska bytas mot pärtor. Några av stockarna längs marken är också angripna av röta och bör därför bytas ut likas några golvtiljor. Om ett år beräknas likboden på Norrgårds i Norrby vara restaurerad berättar Folke Engblom.