Publicerad: torsdag, 31 augusti, 2017 - 12:03Uppdaterad: torsdag, 31 augusti, 2017 - 12:05
  • Kalle Johansson vid Bykstuträsk foto Kjell Brändström.
  • En kräftklo som minken lämnade efter sig, foto Kjell Brändström.

Kalle odlar kräftor i Bykstukärret

I juni strax innan midsommar anlände de första gräskarparna till Åland och Tjudö träsk. Bakom beställning låg byalagen i Tjudö och Västanträsk som nu har planterat sammanlagt 300 stycken karpar i sitt vattendrag. I samma leverans fanns också den gången Kalle Johanssons tre karpar. Kalle har en egen liten kräftodling i Bykstukärret som ligger på gränsen mellan Åttböle och Markusböle.

2015 anlade Kalle sin egen kräftodling i det kärr som ännu i början av 100-talet användes för att byka kläder i. Det så kallade Bykstukärret har idag förvandlats till en cirka trettio meter lång och tjugo meter bred damm med både kräftor och fiskar i. -Jag har inte sett av fiskarna särskilt mycket ännu men det försvinner nåt vasstrå här och där så det verkar fungera säger en nöjd Kalle Johansson.