Publicerad: torsdag, 7 september, 2017 - 16:07
  • Juristerna Carina Luoma & Tove Lönnqvist Foto: Josefina Jansson

Jurister svarade på frågor om arv.

Juristerna Carina Luoma och Tove Lönnqvist benade upp begrepp som arvskatt, skillnader mellan Åland och Sverige och testamente i vårt direktsända program om arvsfrågor. Det kom också in en del frågor från lyssnarna.

Här är några av tipsen som kom fram i programmet:

- Gör ett testamente och läs igenom det vart femte år.
- För att minska arvsksatten för de efterlevande så kan man testamentera till flera.
- Gör ett vitt testamente hos en begravningsbyrå så vet de efterlevande hur personen vill ha sin begravning m.m.
- Gör en intressebevakningsfullmakt som ger fullmakt till den person du väljer, så att de kan bestämma hur dina affärer skall skötas eller hur din vård bör vara ifall du själv blivit sjuk.
- Om en av två i ett dödsbo vill köpa ut huset, så har man rätt att yrka på ett arvsskifte, antingen i sämja eller med hjälp av en av tingsrätten utsedd skiftesman.