Publicerad: onsdag, 30 augusti, 2017 - 23:03
  • Landskapets vattenbiolog Susanne Vävare. Foto: Nina Smeds

Jordbrukets avrinning i vattendragen mäts

Avrinningen från jordbruksmark på Åland ska mätas. I samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, ska landskapets Miljöbyrå följa upp vad den faktiska avrinningen är. Projektet är en del av landsbygdsutvecklingsprogrammet, även kallat LBU-programmet, vars del 4B handlar om övergödande ämnen till vatten. LBU-programmet utvärderas av EU och när det utvärderades senast kom man fram till att det fanns vissa brister. Landskapets vattenbiolog Susanne Vävare berättar här mera för reporter Nina Smeds.