• Cina Mon Wallén, foto: Jessica Shanti Säll
Cina Mon Wallén, hemundervisande förälder, intervjuas av Jessica Shanti Säll
Publicerad: måndag, 18 september, 2017 - 13:39, uppdaterad: måndag, 18 september, 2017 - 14:51

Hemundervisande föräldrar

I helgen arrangerade Ålands Hemundervisarförening, ÅHUF, en serie föreläsningar om hemundervisning. Cina Mon Wallén som hemundervisat alla sina barn var med på dagen för att berätta om hemundervisning.

År 2011 skärpte man i Sverige lagstiftningen som gjort att det i stort sett är olagligt med hemundervisning, alla barn ska gå i skola. Det ledde till att flera familjer fick upp ögonen för Åland eftersom det är fullt möjligt att få hemundervisa sina barn här.
Cina Mon Wallén har tre barn som alla har fått eller fortfarande får sin undervisning hemma och familjen hör till de familjer som kom till Åland år 2011. Från början var det ingen självklarhet  med hemundervisning för familjen men idag är Cina Mon Wallén glad att hon valde det alternativet för alla sina tre barn.