Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 28 mars, 2017 - 14:22

Handikappförbundet önskar tillgänglighetssamordnare

- Vi har vissa resurser att jobba med tillgänglighetsfrågor, men dessa resurser är ganska begränsade. För kontinuitet och helhetsgrepp vore det suveränt om det finns åtminstone en person inom landskapsregeringen eller någon annanstans som jobbar med det här, säger handikappförbundets verksamhetsledare Susanne Broman.

Från förbundets sida skulle man vilja att det fanns en ansvarig som skulle kunna ha ett helhetsgrepp om tillgänglighetsfrågor när det ska byggas nytt eller byggas om.
- Det finns väldigt många aspekter att tänka på och många konkreta åtgärder som man kan tänka på och som vi i handikappförbundet har fört fram, säger Susanne Broman, verksamhetsledare. En samordnare skulle kunna sköta kommunikationen och implementeringen av sådana idéer.
Social- och hälsovårdsminister Wille Valve säger däremot att tillgänglighetsfrågor behandlas på ett annat sätt.
- Vi ska revidera det tillgänglighetspolitiska programmet, men vi har redan funktionshindersrådet har vi idag en plats i Finlands nationella funktionshindersråd och det ger oss en möjlighet att påverka Rikets politik, och det är en påverkningskanal vi använder.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »