Publicerad: onsdag, 21 juni, 2017 - 13:04

Gräskarpar ska städa upp i Tjudö träsk

För att förbättra vattenkvalitén och minska på växtligheten släpptes det igår ut gräskarpar i Tjudö träsk. Karparna som kommit från Sverige via färjan var efterlängtade.

Träsket är igenväxt och förhoppningen är att de växtätande fiskarna ska äta upp sjögräs och liknande som växer fast.

Det var 159 fiskar som kom med första lasset, och ungefär lika många till väntas.

Initiativet drogs igång av Vestanträsks samfällighet och Tjudö samfällighet. Harriet Lindeman är en av de drivande bakom projektet, och hon började med att fördela och räkna fiska mellan Tjudösidan och Vestanträsksidan