Publicerad: torsdag, 1 december, 2016 - 11:50Uppdaterad: torsdag, 1 december, 2016 - 11:55
  • Levande ljus i juletid, arkivbild

Brandvarnarens dag.

Idag den första december är det inte bara världsaidsdagen och nationaldag i Rumänien och Centralafrikanska republiken, utan även brandvarnarens dag.

Det första elektroniska brandlarmet patenterades redan år 1890, men det var inte förrän 1965 som brandvarnaren uppfanns. Det sedan ytterligare tio år innan brandvarnaren salufördes för allmänheten och den har sedan dess räddat många liv. Särskilt viktig är brandvarnaren kanske just i denna tid på året då vi tänder upp adventsljus och luciakronor i vintermörkret. Förutom att rekommendera allmänheten att ha fungerande brandvarnare hemma håller Mariehamns räddningsverk nu på att kontrollera och vinterrusta brandposterna i stan, berättar brandförman Jan-Ola Karlsson