Publicerad: torsdag, 28 september, 2017 - 15:51
  • Carola Eklund från landskapets utbildningsbyrå och Dan Sundqvist från Rädda Barnen, Åland. Foto: Martina Eriksson

Barns digitala medievanor kartlagda

Idag släppte Rädda Barnen på Åland rapporten Digitala medier: Barn på Åland 2017.

Rapporten baseras på en enkätundersökning som skolelever i årskurs 4-6 deltagit i. Dan Sundqvist som är ansvarig för Barnens Internet på Rädda Barnen, Åland berättar att undersökningen gjordes eftersom den senaste undersökningen kring åländska barns medievanor ägde rum år 2008.

Carola Eklund från landskapets utbildningsbyrå berättar att det är Rädda Barnen som jobbat fram rapporten men att utbildningsbyrån under processens gång har fungerat som bollplank.

Rapporten visar att åländska barn är väldigt aktiva på olika digitala plattformar och spel. Enligt rapporten visar de flesta barn respekt för varandra på internet och de allra flesta är källkritiska och tror inte på allting som står skrivet på internet. Samtidigt bryr sig en stor del av de tillfrågade barnen inte om att de får falsk information på internet.

- Vi vuxna måste prata med våra barn om källkritik och information på nätet, man kan prata med varandra hemma om internet precis som man pratar om andra saker, säger Dan Sundqvist.