Publicerad: fredag, 22 september, 2017 - 13:08
  • Mejt Svahnström och Cita Nylund Foto: Nina Smeds

Antalet dementa på Åland ökar

Vikarierande verksamhetsledare i Ålands demensförening Cita Nylund berättar om hur många personer det finns på Åland som har en demenssjukdom och hur föreningen arbetar med detta.