Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 17 augusti, 2017 - 12:48Uppdaterad: torsdag, 17 augusti, 2017 - 12:54
  • Johanna Fogelström, integrationssamordnare på Landskapsregeringen. Foto: Tobias Sjöblom
  • Aino Gröndahl, asylrättsjurist och offentligt biträde för asylsökande HBTIQ-personer, RFSL. Foto: Tobias Sjöblom

Allt fler HBTIQ-personer söker asyl

Aino Gröndahl är asylrättsjurist och offentligt biträde för asylsökande HBTIQ-personer på RFSL i Sverige. Igår deltog hon i ett panelsamtal som Åland Pride anordnade på biblioteket om HBTQ-personer på flykt. I Sverige ser hon en stor ökning av asylsökande HBTIQ-personer. Hon berättade för reporter Tobias Sjöblom om sitt arbete, och om hur situationen ser ut i Sverige idag. Efter det intervjuade Tobias också Johanna Fogelström, integrationssamordnare på Landskapsregeringen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »