• Johanna Fogelström, integrationssamordnare på Landskapsregeringen. Foto: Tobias Sjöblom
  • Aino Gröndahl, asylrättsjurist och offentligt biträde för asylsökande HBTIQ-personer, RFSL. Foto: Tobias Sjöblom
Tobias Sjöström intervjuar Aino Gröndahl och Johanna Fogelström iom Åland Pride
Publicerad: torsdag, 17 augusti, 2017 - 12:48, uppdaterad: torsdag, 17 augusti, 2017 - 12:54

Allt fler HBTIQ-personer söker asyl

Aino Gröndahl är asylrättsjurist och offentligt biträde för asylsökande HBTIQ-personer på RFSL i Sverige. Igår deltog hon i ett panelsamtal som Åland Pride anordnade på biblioteket om HBTQ-personer på flykt. I Sverige ser hon en stor ökning av asylsökande HBTIQ-personer. Hon berättade för reporter Tobias Sjöblom om sitt arbete, och om hur situationen ser ut i Sverige idag. Efter det intervjuade Tobias också Johanna Fogelström, integrationssamordnare på Landskapsregeringen.