Publicerad: tisdag, 17 september, 2019 - 09:19

Minnespodden: Psykiska och beteendemässiga symtom

I Minnespodden avsnitt 8 diskuterar Lena Westergård och Annika Rydberg kring psykiska och beteendemässiga symtom vid demenssjukdom. Vi får också veta hur BPST-registret (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) fungerar i Sverige.