Trafik och motor om Roger Fagerholm som kör traktor som drivs fram med gengas.

Roger Fagerholm beskriver gengasaggregatet för Paavo Salmi och Kjell Brändström.
Publicerad: torsdag, 24 november, 2016 - 15:02, uppdaterad: fredag, 22 november, 2019 - 15:30

Roger Fagerholm kör traktor som går på gengas.

Roger Fagerholm lade ner tusentals arbetstimmar på att renovera upp sin pappa Leos A-Ford från 1929.

Rogers pappa Leo var bonde på gården Sundqvistens i Östanåker och införskaffade A Forden till gårdsbruket på trettiotalet, strax innan andra världskriget bröt ut. Efter en tid lät han sedermera bygga om bilen till traktor, vilket var vanligt på den tiden eftersom traktorer inte fanns att köpa då allt järn gick till en krigsindustri på hövarv. I och med krigsutbrottet blev de sedan ytterligare brist på bränsle vilket ledde till att A Forden konverterades med ett gengasaggregat. A Forden användes på gården ända in på sextiotalet, men gengasdriften kopplades bort strax efter andra världskrigets slut. Bilen förblev kvar hos familjen i gott förvar och idag rullar den på nytt omkring på ägorna, nyrenoverad med Roger Fagerholm bakom ratten.