Publicerad: onsdag, 19 maj, 2010 - 15:03Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Postrotemuseet stängt i sommar

Postrotemuseet i Eckerö post- och tullhus håller stängt i sommar. Det har styrelsen för Eckerö hembygdsförening beslutat. Vid föreningens uppskjutna årsmöte förra veckan lyckades man inte utse en ny ordförande och kassör, varför föreningen nu blir vilande ett år till att börja med. -Vi har inte lyckats aktivera folk, säger avgående ordförande Britt-Marie Sjöström-Kärki. Peter Winquist är projektledare för Post- och tullhuset och driver också caféet i huset, och han tycker att stängningen av museet är mycket illa för besöksnäringen i Eckerö. -I år är det dessutom jubileum, det är 100 år sedan postrotarna upphörde, säger han. Sedan tidigare har Posten Åland också beslutat att stänga postkontoret i Post- och tullhuset.