Publicerad: onsdag, 1 september, 2010 - 07:45Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Musiknämnd ska utses

Landskapsregeringen begär nu in förslag på medlemmar i en ny åländsk musiknämnd som ska verka som beredande organ för bland annat nomineringarna till Nordiska Rådets musikpris. Kulturdelegationen får utse två representanter med personliga ersättare, lärarkåren vid musikinstitutet en, och Ålands Sång- och musikförbund en medlem plus ersättare. Senast den 15 oktober vill landskapsregeringen ha in namnen. Deadline för nästa nominering till nordiska rådets musikpris är i början av mars.