Publicerad: lördag, 11 september, 2010 - 15:33Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Märkets fyr 125 år

I fredags firades Märkets fyrs 125-årsjubileum i närvaro av såväl representanter för det officiella Åland som gränsbevakningsväsendet. Festtalare var Finska fyrsällskapets ordförande Pekka Väisänen som stolt konstaterade att fyrsällskapet uppnått det man ville när man år 2007 arrenderade fyren: man har räddat den undan fortsatt förfall, och framför allt bekämpat fuktskadorna inomhus. Fasaden är reparerad och målad, vågbrytaren återuppbyggd och läckande tak utbytta. Ett vindkraftverk skulle ha rests på själva festdagen, men det måste skjutas på till längre fram i höst. Pekka Väisänen efterlyste finansiell hjälp från landskapet för att den ursprungliga hamnen på södra sidan av Märket ska bli brukbar igen. Kostnaderna för sprängningsarbetena där uppskattas till 50.000-150.000 euro. Katrin Sjögren från landskapsregeringen gav visst hopp om bidrag ur PAF-potten för miljösatsningar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »