Publicerad: onsdag, 3 november, 2010 - 11:56Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Lönnblad nominerad till kulturfond

Landskapsregeringen har nominerat utbildnings- och kulturavdelningens byråchef Jan Ole Lönnblad till ny medlem i Nordiska kulturfonden. Kulturkonsulenten Yvonne Törneroos är nominerad till hans ersättare. Senare i november ska Nordiska ministerrådet ta beslut om man antar de nominerade. Nordiska kulturfonden har i uppdrag att besluta om och fördela bidrag till olika samnordiska kulturprojekt. Medlemmarna väljs för två år och Åland har en medlem medan de nordiska länderna har två.