Publicerad: måndag, 24 maj, 2010 - 16:29Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Kulturdelegationens stipendier fördelade

Kulturdelegationens årliga stipendieregn över kulturarbetare är nu fördelat, förutom vad gäller litteraturstipendier som ska fördelas vid mötet nästa måndag. Merparten av arbetsstipendierna bordlades också.Totalt finns det en summa om 81.000 euro reserverad för kulturstipendier och de sökande är många. 24.000 euro delas ut i musikstipendier, både för deltagande i kurser och för instrumentinköp. 5.800 euro går till filmskapande medan knappt 15.000 euro delades ut för att stödja konstnärligt arbete. Tage Wilén beviljades ett sex månaders arbetsstipendium för att arbeta med en stor trärelief samt abstrakt måleri.Ett stipendium om 4.000 euro till Folke Karlsson för ett bildspel om Det mångfacetterade Åland avgjordes genom omröstning där majoriteten på förslag av Robert Liewendahl valde att bevilja stipendiet. Detta mot konstnämndens inrådan.