Publicerad: onsdag, 3 november, 2010 - 07:15Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Kulturdelegationen fördelade pengar

Kulturdelegationen har fördelat bidrag till kulturlivet bland annat för musikinspelningar och projekt av engångskaraktär. Pop-Sixten Jansson, Robert Zetterqvist, Fredrik Erlandssson, Tony Wikström och Torbjörn Engman får alla bidrag för utgivning av skivor. Lydia Eriksson beviljades 2.000 € för inköp av en ny cello. En ungdomsmusikal i samarbete mellan Ålands ungdomsförbund och Finlands svenska ungdomsförbund beviljades 7.000 euro medan föreningen Mariehamn Jazz och Blues som förväntas överta ansvaret för vinterjazzen fick avslag på sin bidragsansökan.