Publicerad: fredag, 20 augusti, 2010 - 08:59Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Krympt kulturbudget i stan

Budgetramen för kulturförvaltningen i Mariehamn för nästa år är 20.000 euro mindre än anslaget i årets budget. Samtidigt ska en stor förändring av bibliotekets hemsidor genomföras nästa år, och den kommer att kosta lika mycket som kulturbudgeten bantas, 20.000 euro. Kulturchefen Tom Eckerman räknar med att landskapet ska skjuta till åtminstone hälften av den kostnaden eftersom den nya portalen gagnar hela landskapet och inkluderar alla bibliotek. -Målet är att vi ska ha kvar de aktiviteter som kulturnämnden brukar genomföra, men de kanske måste göras billigare, säger Tom Eckerman.