Publicerad: tisdag, 26 oktober, 2010 - 07:19Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Konstföreningen i kris

Ålands konstförening är i kris, igen. Precis som för fyra år sedan har man stora problem med att fylla styrelseplatserna och hitta en ordförande. Ann Gustafsson tilldelades i somras ordförandeskapet närmast som ett ultimatum, blir du inte ordförande lägger vi ner alltsammans. Medlemsantalet har halverats jämfört med för ett år sedan, vilket huvudsakligen beror på att man nu rensat bort alla dem ur medlemsregistret som inte betalat sin medlemsavgift. Den faktiska nedgången har skett under en följd av år tror Ann Gustafsson. Hon ser krisen som en följd av människors allmänna motvilja mot att engagera sig i föreningslivet idag snarare än som något specifikt för just konstföreningen.