Publicerad: onsdag, 3 november, 2010 - 12:00Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Bidrag för schweizisk film

En schweizisk-finländsk dokumentärfilm Kyrkogårdsön får 3.000 euro i understöd av kulturdelegationen. Planerad inspelningstid är mars-april 2011 och inspelningsspråket ska vara svenska. På litteraturens område understöder kulturdelegationen arbetet med Boken om Mariehamn som Jerker Örjans och Folke Wickström ansvarar för. Det projektet beviljades 4.000 euro i understöd.Rita Jokiranta och Peter Winqvist beviljades 2.500 respektive 1.500 euro för kommande utställningar i Ålands konstmuseum. Besluten om understöd för utställningar på Galleri Skarpans togs efter omröstning på grund av oklarheter vad gällde gallerihyran.